PROČ ZVOLIT BICOM

Při léčení akutních onemocnění a v chirurgii dělá běžná medicína velkolepé věci.

Léčení chronických onemocnění se vyvíjí většinou složitěji a spousty pacientů s ním nejsou spokojeni. Toto je tedy oblast, ve které je potřeba řešení více než naléhavá.

Biorezonanční metoda Bicom je speciální diagnostický a terapeutický postup, se kterým se medicína dala novou, směr udávající cestou.

Díky přístroji Bicom mohou být ve spoustě případů zjištěny a léčeny skutečné – často skryté - příčiny onemocnění.

Pozadí chronických onemocnění

Žijeme dnes ve velkém blahobytu.

Četné technické přístroje, neuvěřitelně rychlé transportní a komunikační prostředky, nepřehlédnutelný počet chemických substancí a velké množství hotových potravin ulehčují náš všední den.

Čím víc to všechno vychutnáváme, o to víc lidí za to platí značnou cenu.

Když sud přeteče

Na dnešního člověka působí mnohá zatížení: chemické přísady v našich potravinách a pitné vodě, jedy ohrožující životní prostředí, radiační zatížení, bezpočet chemických substancí, nasazení medikamentů v chovu zvířat atd.

Tato zatížení zapříčiní u mnohých pacientů, že sud přeteče. To se ukazuje ve formě nejasných poruch duševního stavu, chronické únavě až k závažným tělesným poruchám.

Je zajímavé, že základem chronických onemocnění je většinou více zátěží. Je také možné, že u pacientů se stejným chorobopisem lze zjistit zcela odlišné příčiny. Biofyzikální rovina nabízí možnost testování těchto individuálních zatížení, což není na biochemické úrovni (laboratorní parametry) často možné.

Těžká, mnohá nebo dlouhotrvající zatížení mohou přetížit síly k zotavení těla V zásadě je třeba říci, že tělo disponuje velkými vlastními silami k zotavení.

Tělo má fenomenální regulační systém, s pomocí kterého mohou být znovu a znovu vyrovnány také mimořádné vlivy na tělo.

Když však na tělo působí příliš těžké zátěže nebo jejich příliš velké množství a to delší dobu, může se stát, že regulační schopnost, jakož i síly k zotavení těla jsou bržděny nebo dokonce blokovány.