GDPR

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Udělujete tímto souhlas Martě Šternové se sídlem Brandlova 6, 779 00 Olomouc, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

jméno a příjmení,
e-mail,
telefonní číslo,
adresa,
další osobní údaje potřebné pro naplnění stanoveného účelu.
Osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu a za účelem nezbytně nutném pro:

příjem a vyřizování dotazů z kontaktních formulářů,
příjem a vyřizování poptávek a objednávek na služby a produkty společnosti
evidenci vhodných uchazečů o zaměstnání (jako potenciálního zaměstnance).
Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu maximálně 3 let. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to písemnou formou například zasláním emailu na adresu info@studiomarta.com, nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, tj Martou Šternovou IČO: 73050105. Osobní údaje jsou poskytnuty dobrovolně, jsou přesné a pravdivé. K osobním údajům budou mít přístup jen pověření zaměstnanci. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
V Olomouci 27. června 2018